Konkurs ekologiczny kl IV-VIII

Dnia 10 marca 2022r. zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy ekologicznej.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych,
  • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
  • zrozumienie zależności istniejących w przyrodzie i związków człowieka
    z naturą,
  • poznanie sposobów ochrony powietrza, wody, lasów i zwierząt,
  • uświadomienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII i będzie przebiegał z podziałem na  trzy kategorie wiekowe:

  1. Kategoria – klasy IV
  2. Kategoria – klasy V i VI
  3. Kategoria – klasy VII i VIII

Konkurs będzie miał formę testu, a pytania  będą zawierały zagadnienia  z ekologii i ochrony środowiska.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.