Nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Po wyborach w dniu 15 czerwca 2022 uczniowie klas 4-7 wybrali członków nowej Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/23:

Przewodnicząca: Nina Konieczna
Zastępcy: Martyna Wolska i Natalia Dziedzic
Skarbnik: Zuzanna Chimowicz
Sekretarz: Natalia Dziedzic
Poczet sztandarowy: Kinga Żak, Zuzannna Chimowicz i Julian Babczyński
Fotograf SU – Zuzanna Szczepanowska

                 GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!

                                         Opiekun SU    Małgorzata Płowens