Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Sztuka Emocji

Uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych realizowali różne aktywności związane z emocją GNIEW.

poniżej fotorelacja.