Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej: „POMOC DLA UKRAINY”

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość – DZIĘKUJEMY !

Dyrekcja, grono pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz pomocy Ukrainie.

Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom, Uczniom oraz osobom zaangażowanym w naszą akcję. Dziękujemy za okazane wsparcie i za to, że mogliśmy liczyć na Państwa otwarte serca, które tak przepięknie potrafią dzielić się dobrem z innymi.

Razem udało się nam zebrać kwotę 2331,50 zł. Zebrane pieniądze wpłaciliśmy na konto Fundacji Rozwoju Gminy Brzeg Dolny, która zakupiła pomoce dydaktyczne, zabawki, gry, potrzebne na wyposażenie sal oddziału przedszkolnego i szkolnego oddziału przygotowawczego klas 1-3 utworzonych na terenie naszej placówki. Zakupione pomoce zapewnią naszym nowym dzieciom i uczniom godziwe warunki edukacji oraz przyjazną atmosferę.

W obecnej chwili zapisanych zostało 22 dzieci do oddziału przedszkolnego i 21 uczniów do oddziału przygotowawczego klas 1-3.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Dziękujemy

Nie zawiedliście…

Oddział przygotowawczy grupa ukraińska klasy 1-3

Oddział przygotowawczy grupa ukraińska – przedszkole