Projekt edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zakończony!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas 7a i 8b realizowali pod kierunkiem pedagogów specjalnych Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”.

W ramach projektu uczniowie podczas zajęć rozwijających kreatywność, w każdym miesiącu wykonywali zadanie plastyczne z wykorzystaniem ekologicznych materiałów plastycznych, zgodnie z instrukcją organizatora projektu. Prace uczniów były publikowane na forum blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE w celu weryfikacji przez organizatora projektu, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Nasi uczniowie zaliczyli wszystkie zadania projektowe! Otrzymali od organizatora projektu certyfikaty uczestnictwa w projekcie, ale też dzięki ich systematycznej pracy uzyskali certyfikat dla naszej szkoły! Udział w projekcie był okazją do kształtowania u uczniów postaw proekologicznych, ukazaniem sposobów na ciekawe wykorzystanie recyklingu plastycznego w twórczych działaniach.

Wystawę prac uczniów można obejrzeć na korytarzu szkolnym w budynku przy ul. Młodzieżowej.

Nauczyciele realizujący projekt:

Patrycja Sadowska

Aleksandra Kozakiewicz