Projekt ekologiczny „SPECJALNI(E) DLA ZIEMI”.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klasy 7a i 8b uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „SPECJALNI(E) DLA ZIEMI”. Głównym celem projektu było wykształcenie u uczniów świadomości zagrożeń dla naszej planety Ziemi. Program projektu ekologicznego obejmował 5 tematów ważnych w edukacji ekologicznej ściśle związanych z problemem smogu, ochroną lasów, eliminacji plastiku, ochrony wody czy wykorzystaniem surowców wtórnych na co dzień.

Na początek przeprowadzone zostały zajęcia w terenie, podczas których dzieci mogły poznać  i zrozumieć zjawisko smogu w mieście, dowiedziały się, jakie są  przyczyny jego powstawania, a swoje obserwacje z wycieczki ukazały w pracy plastycznej. Na zajęciach warsztatowych wspólnie z nauczycielami uczniowie przeprowadzili kilka eksperymentów, dzięki którym poznali  niektóre właściwości powietrza.

 W grudniu uczniowie realizowali tematykę plastikowej powodzi, która dosłownie zalewa naszą planetę! Podczas projekcji filmu edukacyjnego poznali przyczyny  negatywnego wpływu plastiku na naszą Ziemię i przeprowadzili doświadczenie, które pozwoliło im zrozumieć ile plastiku zużywa się w ich własnych domach. Po wykonanych zadaniach uczniowie przygotowali przestrzenną „Ekobombkę”  z kolorowych nakrętek.

„Zrób z niczego coś użytecznego” było hasłem przewodnim styczniowych warsztatów mających na celu zachęcenie dzieci do kreatywnego wykorzystywania surowców wtórnych. W ramach zajęć uczniowie wykonali praktyczny pojemnik na artykuły biurowe i inne przybory szkolne, rozwiązywali zadania interaktywne o segregacji odpadów oraz projektowali ekologiczną zabawkę ( butelki sensoryczne).

W lutym – miesiącu miłości,  uczestnicy projektu  realizowali temat „Serce dla wody”. Podczas licznych eksperymentów dowiedzieli się  w jaki sposób nasz organizm stale się jej pozbywa,  skąd się bierze woda w kranie, jak wygląda  jej obieg w przyrodzie. Nie zabrakło też  sensorycznej zabawy z wodą! Na koniec uczniowie wspólnie zabawili się w malarzy abstrakcyjnych i stworzyli obraz z  zabarwionych wodnych kleksów. farby z wodą.

Ostatni temat  realizowany w ramach projektu rozpoczęliśmy wycieczką do parku miejskiego, gdzie uczniowie mieli najlepsze naturalne warunki do poznania warstwowej budowy lasu i zebrania materiału przyrodniczego do wykonania zadania projektowego „Las w słoiku”. Podsumowaniem projektu była wystawa prac uczniów i fotogaleria na korytarzu szkolnym.

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie  pobudził ciekawość poznawczą uczniów i  pozwolił szerzej zrozumieć i pojąć wartość i znaczenie ochrony środowiska. 

Nauczyciele realizujący projekt: Patrycja Sadowska, Aleksandra Kozakiewicz, Anna Pawliczak