PROJEKT PRO LEARN

SZKOŁA NASZA PRZYSTAPIŁA DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM BADANIU DIAGNOSTYCZNYM NARZĘDZIA DO DIAGNOZY FUNKCJI POZNAWCZYCH I STYLÓW UCZENIA SIĘ.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych oraz umiejętności efektywnego uczenia się dzieci poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie obszernego modelu wsparcia rozwoju poznawczego dzieci w wieku szkolnym (11-14 lat).

Uczestnicząc w tym projekcje, szkoła zostanie wyposażona w narzędzie elektroniczne do diagnozy stylów uczenia się i funkcji poznawczych dzieci  (w wieku 11-14 lat) – PRO-LEARN Teens 3, pakiet edukacyjny: nauczanie z wykorzystaniem elementów neuropedagogiki dla nauczycieli i pedagogów oraz  zestaw ćwiczeń aktywizujących dla uczniów – trening mózgu.                         

Koordynatorem projektu w szkole jest Aleksandra Charlęża- Gniewaszewska, pedagog

Załączniki

# Plik Opis
1 doc ZGODA-RODZICÓW