22 Kwietnia 2022r. w ZSP r 1 odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.

22 Kwietnia 2022r. w ZSP r 1 odbył się apel z okazji Dnia Ziemi.

Uroczystość miała za zadanie obudzić wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialność za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody. Uczniowie klas 7 i 8 przygotowali odpowiednie scenki, a chór szkolny ubogacał swym śpiewem całe wydarzenie. W apelu zatańczyły też dziewczynki z klasy 4, a uczniowie z Ukrainy zaprezentowali się w wiosennej piosence.

Organizatorom serdecznie dziękujemy, a wszystkim artystom gratulujemy udanego występu.