Informacja dla rodziców – rekrutacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców i opiekunów prawnych

28 lutego 2022 r. rusza elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Na stronie internetowej www.brzegdolny.pl oraz na stronach placówek oświatowych gminy Brzeg Dolny umieszczony zostanie link do elektronicznej rekrutacji.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera
i Internetu proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu, złożenie go
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Osoby, które nie korzystają z komputera
i Internetu mają możliwość wypełnienia i wydrukowania wniosku o przyjęcie dziecka w każdej placówce oświatowej, do której prowadzony jest nabór elektroniczny
. Pracownicy szkół/przedszkoli pomogą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Czytaj więcej …