Informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW dzieci ubiegających się o przyjęcie do Żłobka/Klubu Dziecięcego

Od dnia 07.05.2021 r. od godz. 9.00 do dnia 10.05.2021 r. do godz. 13.00 można uzyskać informację o przyjęciu dziecka do w/w placówek pod numerem tel.: 71 319 56 60 lub 71 319 99 11

Dostarczanie potwierdzenia  woli przyjęcia od dnia 10.05. – 14.05.2021 r.

Potwierdzenie woli proszę wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Zwycięstwa 1.