Informacja dla rodziców – wakacje 2020/2021 w przedszkolach w Brzegu Dolnym

Podczas wakacji 2021 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw zarówno w pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci jak i kuchniach przedszkolnych.

Harmonogram pracy placówek – lipiec-sierpień 2021

*Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń – 5-16.07.2021 r. – nie pracuje

W tym czasie dyżur dla dzieci prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym

*Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym – 19.07.-30.07.2021 r. – nie pracuje

(nieczynny będzie także Żłobek Miejski i Klub Dziecięcy)

W tym czasie dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Starym Mieście – 2.08. -13.08.2021 r. – nie pracuje

W tym czasie dyżur dla dzieci prowadzi ZSP 1 na os. Warzyń

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Warzyń – 16.08.-27.08.2021 r. – nie pracuje

Filia  Żłobka Miejskiego nr 1 będzie nieczynna.

W tym czasie dyżur dla dzieci  przedszkolnych prowadzi ZSP 2 w Starym Mieście

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. Fabrycznym – 16.08.-27.08.2021 r. – nie pracuje

W tym czasie dyżur dla dzieci przedszkolnych pełni Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym

*Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim  – 5.07.-16.07. 2021 r. –  nie pracuje W tym czasie dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi ZSP nr 2 w Starym Mieście