INFORMACJA DLA RODZICÓW – ZAPRASZAMY DO SZKOŁY !!!

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dnia 20 sierpnia 2021 roku uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 6 i dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4 rozpoczynają edukację w systemie stacjonarnym. Organizację pracy szkoły i przedszkola organizować będą Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  – tryb pełny stacjonarny, co zapewni naszym uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom  bezpieczną naukę i pracę w naszej placówce.

Przedszkole nr 4

Dzieci z przedszkola uczęszczać będą do placówki od 1 września w godzinach od 6.15 do 16.15 z pełnym wyżywieniem.  Dzieci pod opieką jednego rodzica mogą wejść na teren szatni skąd (wzorem minionego roku) odebrane zostaną przez wychowawców/ woźne oddziałowe.

Plan spotkań z uczniami w dniu 1 września 2021r. (środa)

Wilcza 4:

Klasy 2 i 3

Godzina 8.00

– uczniowie klas 2 i 3 spotykają się z nauczycielami na dziedzińcu szkoły. Udają się na spotkania z wychowawcami do swoich klas. Po spotkaniu uczniowie będą wyprowadzeni przez wychowawców na teren dziedzińca głównego skąd udają się do domów.

2a-sala nr 318                                    3a-  sala nr 415

2b- sala nr 321                                   3b- sala nr 403

2c- sala nr 320                                    3c- sala nr 413

2d- sala nr 407

Klasy 1

Godzina 9.00

– spotkanie uczniów i rodziców z dyrektorem i nauczycielami na dziedzińcu szkolnym. Uczniowie pod opieką wychowawców udają się na spotkanie w klasach lekcyjnych. Rodzice oczekują na pierwszoklasistów na podwórku szkolnym, w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego. Po spotkaniu nauczyciele przekazują uczniów oczekującym rodzicom/opiekunom.

1a- sala nr 413- p. Katarzyna Górska

1b- sala nr 416- p. Monika Klijewska

1c- sala nr 415- p. Kamila Żurko

Rodzice uczniów klas 1-3 nie wchodzą na teren szkoły.

Młodzieżowa 2:

Klasy 4-8:

Uczniowie klas 5-8

9.00 – spotkania z wychowawcami w salach. Organizacja wejść do szkoły wzorem minionego roku.

Uczniowie klas 4

10.00- spotkanie z dyrektorem – dziedziniec/ sala gimnastyczna, następnie spotkania z wychowawcami klas.

4a- p. Dorota Tworzowska

4b- p. Małgorzata Płowens

4c- p. Dorota Judzińska- Szpyra

Rodzice uczniów klas 4-8 nie wchodzą na teren szkoły.

Na terenie szkoły obowiązuje używanie maseczek tylko w miejscach wspólnych.

Świetlica szkolna 1 września 2021 roku, pracuje w budynku przy ul. Wilczej 4 od godziny 6.15 do 16. 15.

Rozkład jazdy autobusów 1 września:

Przyjazdy do szkoły – zgodnie z planem znajdującym się na www. ZSP1. Odwozy uczniów po spotkaniach z wychowawcami: 10.15, 11.15, 13.30

1 września o godzinie 18.00 w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla odbędzie się Msza Św.

Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą w obu budynkach od 7 września po opracowaniu listy uczniów klas 1-8, którzy będą  korzystać z obiadów. Wychowawcy od 1 września przekażą uczniom klas 1-8 deklaracje korzystania z obiadów. Wypełnione deklaracje należy przekazać wychowawcom do dnia 6 września 2021 roku. Deklarację wypełniają również rodzice uczniów, którzy już korzystali z wyżywienia w minionym roku.

Dyrektor i Nauczyciele ZSP1