NAUKA HYBRYDOWA 17-28 MAJA 2021r. Informacje dla Rodziców uczniów klas 4-8

Czas od 17 do 28 maja 2021 to czas powrotu naszych uczniów do szkoły po długiej nieobecności. Wspólnie z nauczycielami zapewnimy im bezpieczny powrót bez prac kontrolnych i zbędnych zadań. Zajęcia integrujące, organizowane przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów, pedagogów i psychologa zapewnią naszym uczniom spokojny powrót do nauki stacjonarnej.

17 maja 2021r. rozpoczynamy powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej. Do 28 maja nauka będzie organizowana w formie hybrydowej, natomiast od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas 4-8 rozpoczną naukę stacjonarną.

Plan nauki hybrydowej:

od 17 do 21 maja 2021 roku do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas 8a, 8b, 8c, 5a, 4a, 4b, 4c. Klasy 6 i 7 kontynuują naukę zdalną w domu. Uczniowie tych klas będę wchodząc i wychodząc ze szkoły korzystać z dwóch wejść:

klasy 8 –wejście główne- szatnia- sale dydaktyczne na 2 piętrze,

klasy 4 i 5- wejście od strony świetlicy – szatnia- sale dydaktyczne na 1 piętrze.

24 i 28 maja 2021 roku do zajęć stacjonarnych wracają uczniowie klas 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c. Klasy 8,5,4 realizuję naukę zdalną w domu.

Uczniowie tych klas będę wchodząc i wychodząc ze szkoły korzystać z dwóch wejść:

klasy 7b, 7c, 6d –wejście główne- szatnia- sale dydaktyczne na 2 piętrze,

klasy 6a, 6b, 6c, 7a- wejście od strony świetlicy – szatnia- sale dydaktyczne na 1 piętrze.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021r. w szkole zostaną przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty, te dni są dla wszystkich uczniów klas 1-8 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły nadal stosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny:

– maseczki nadal obowiązują w przestrzeni wspólnej szkoły ( korytarze, biblioteka, pomieszczenia biurowe, sanitariaty), w klasach uczniowie po zajęciu

miejsca w ławkach mogą zdjąć maseczki. Maseczki nie obowiązują w przestrzeni otwartej (poza szkołą),

– dezynfekcja rąk,

– bezpieczna odległość.

Stołówka, świetlica i plan dowozów nie ulegają zmianie.

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Przydział sal dydaktycznych dla poszczególnych klas ( uczniowie nie zmieniają sal dydaktycznych):