Podaruj wiersz z okazji Dnia Niepodległości.

Społeczna akcja Fundacji im.Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”
Powtarzamy za pomysłodawcą akcji – Pawłem Próchniakiem:
„Poezja jest darem. Otrzymujemy ten dar, ale możemy też nim się dzielić. Warto to robić. Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to również intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Niech to będzie prosty, ludzki gest –jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni”.

W tej pięknej akcji – wzięli udział nasi uczniowie.
Oto wiersze, które wybrali dla Nas z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Autor: Małgorzata Płowens, Zofia Kuczyńska