Dzień niepodległości

Dnia 10 listopada 2020 r. w grupie O1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. Dzieci zaśpiewały hymn polski oraz wyrecytowały wiersz W. Bełzy pt. „.Katechizm polskiego dziecka”. Przedszkolaki miały okazję pogłębić wiedzę dotyczącą historii naszego państwa. Ponad to, wykazały się znajomością symboli narodowych. Mamy nadzieję, że galowy ubiór, własnoręcznie wykonane kotyliony i stworzona w tym dniu atmosfera sprawi, że w przyszłości z chęcią będą brały udział w obchodach tak ważnych dla nas uroczystości.