Organizacja zdalnego nauczania klas 1-3

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z decyzją rządu, od najbliższego poniedziałku 09.11.2020 do 29.11.2020r., rozpoczynamy zdalną edukację w klasach 1-3. Lekcje będą odbywały się zgodnie z przedstawionym poniżej planem. Ze względu na możliwości psychofizyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym i zasady higieny pracy plan ten będzie różnił się od stacjonarnego.

Celem zajęć prowadzonych zdalnie będzie wprowadzenie przez nauczycieli nowych treści z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i językowej. Natomiast zadaniem pracy własnej będzie utrwalanie i doskonalenie wprowadzonych treści.

Nauczyciele założyli / zakładają ,,zdalne klasy” na platformie edukacyjnej brzegdolny.edu.pl – jest to platforma Google, która dostosowana jest do potrzeb nauczania zdalnego. Nauczyciele, wykorzystując Classrooum oraz aplikację Meet, będą mogli prowadzić lekcje z uczniami w czasie rzeczywistym (wprowadzenie nowych treści).

Proszę dla przypomnienia zalogować dzieci na gmailach szkolnych – przypominam

login: imie.nazwisko ucznia@brzegdolny.edu.pl

Hasła znacie Państwo.

Państwa pomoc (techniczna) w początkowym etapie nauki zdalnej będzie nieodzowna. Proszę przećwiczyć z dzieckiem kontaktowanie się z nauczycielami. Nauczanie zdalne jest nowym zadaniem dla nas wszystkich.

Plan pracy powtarzający się każdego dnia:

Klasy pierwsze rozpoczynają kontakt z nauczycielem o godzinie 8.00 każdego dnia. Spotkanie z nauczycielem trwa minimum pół godziny. W zależności od potrzeb i możliwości dzieci spotkanie może być wydłużone. W wyznaczonym dniu niezależnie od zajęć podstawowych odbędą się zajęcia z języka angielskiego i religii o czym powiadomią Państwa wychowawcy.

Klasy drugie rozpoczynają kontakt z nauczycielem o godzinie 10.00 każdego dnia. Spotkanie z nauczycielem trwa minimum 45 minut. W zależności od potrzeb i możliwości dzieci spotkanie może być wydłużone. W wyznaczonym dniu niezależnie od zajęć podstawowych odbędą się zajęcia z języka angielskiego i religii o czym powiadomią Państwa wychowawcy.

Klasy trzecie rozpoczynają kontakt z nauczycielem o godzinie 9.00 każdego dnia. Spotkanie z nauczycielem trwa minimum 45 minut. W zależności od potrzeb i możliwości dzieci spotkanie może być wydłużone. W wyznaczonym dniu niezależnie od zajęć podstawowych odbędą się zajęcia z języka angielskiego i religii o czym powiadomią Państwa wychowawcy.

Po zakończeniu zajęć z klasą nauczyciel kontaktuje się z poszczególnymi uczniami w celu odpytania np. czytania czy rozmowy indywidualnej

Każdy nauczyciel do godziny 15.00 przesyła przez CLASSROOM informacje na temat przygotowania na dzień następny (podręcznik, ćwiczenie, pomoc dydaktyczną …). Umożliwi to efektywne wykorzystanie czasu na pracę z klasą.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają możliwość realizacji zajęć w warunkach szkolnych. Pedagodzy specjalni skontaktują się w tej sprawie z rodzicami i wspólnie podejmą decyzję.

Autor: Jolanta Fryga – Dyrektor ZSP1