UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

 

W roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczenie NNW zawarte zostało z  Towarzystwem Ubezpieczeń Signal – Iduna .

Składka na ubezpieczenie wynosi :  49zł ,

37 zł – drugie i kolejne dziecko uczęszczające do placówki.

W załączniku warunki ubezpieczenia.