WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ! Szkoła dla rodziców i wychowawców w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym i w Wołowie trwa rekrutacja do edycji wiosennej programu edukacyjno – profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców według część I.  Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, realizacja zajęć odbędzie się online. Materiały tematyczne dotyczące relacji rodzic – dziecko, będą prezentowane zgłoszonym rodzicom drogą emailową
z możliwością skorzystania z  konsultacji indywidualnej w zakresie.:

  1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
  2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych;
  3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
  4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków;
  5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
  6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
  7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
  8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
  9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
  10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

Rekrutacja trwa od 22 lutego 2021r. do 08 marca 2021r. Rodzice chętni z terenu Gminy Wołów i Gminy Wińsko proszeni są o zgłaszanie się  do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie tel.71/3892546. Rodzice chętni z terenu Gminy Brzeg Dolny proszeni są o zgłaszanie się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym tel. 71/3199994.

Zajęcia online, w tym konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w tygodniu przez 10 tygodni od marca do maja 2021r. Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli, uczestnicy edycji wiosennej zajęć szkoła dla rodziców, zostaną zaproszeni na zajęcia warsztatowe
w miesiącu wrzesień – grudzień 2021r. Zajęcia poprowadzą pedagodzy i psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie i w Brzegu Dolnym- realizatorzy programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Więcej informacji o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  www.ore.edu.pl.        

                                                                                                      
  Serdecznie zapraszamy!