Wycieczka klasy IB i IIIA do Muzeum Miejskiego we Wrocławiu

Klasa IB uczestniczyła w warsztatach Muzeum Archeologicznego Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach. Podczas zajęć odbywających się na wszystkich salach wystawowych uczniowie dowiedzieli się: Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach? Jak wyglądał lew jaskiniowy? Czy mamut był groźny? Czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka? Jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy?

Pierwszaki były bardzo zaciekawione, uważnie słuchały i zadawały dużo pytań pani archeolog. Pod koniec zajęć dzieci układały maxi puzzle zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki. Nie było to łatwe zadanie, ale dzięki współpracy w grupie uczniowie wykonali je znakomicie.

Klasa IIIA, natomiast udała się do Muzeum Sztuki Mieszczańskiej mieszczącym się w Starym Ratuszu. Tam uczniowie w trakcie lekcji poznali Tajemnice Starego Ratusza. Dzieci zwiedziły: Salę Mieszczańską, Salę Sądową, Izbę Rady, Salę Pisarza, Kaplicę, Skarbiec, Izbę Seniora Rady oraz Salę Wielką.  Dowiedziały się, że to Polak – czyli Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. Uczniowie poznali kawałek historii Polski oraz historii Wrocławia. Na końcu zajęć dzieci zadawały wiele pytań, które niestety musieliśmy przerwać, ponieważ spieszyliśmy się na autobus powrotny do domu.

To była udana wycieczka, po której uczniowie zapamiętają wiele wydarzeń historycznych.