Zajęcia wyrównujące w roku szkolnym 2021 /22 Informacja dla rodziców

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym informuje rodziców uczniów klas 4-8, że w okresie od 02 września do 22 grudnia 2021roku, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, będą mieli możliwość udziału w zajęciach wspomagających.

Oferta zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 :

w klasach 4 – zajęcia z języka polskiego i matematyki,

w klasach 5 – zajęcia z języka polskiego i matematyki,

w klasach 6 – zajęcia z języka polskiego i matematyki,

w klasach 7 – zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,

w klasach 8 – zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, chemii i fizyki.

Każda grupa uczniowska (międzyoddziałowa) powinna liczyć minimum 10 uczniów.

Na realizację poszczególnych zajęć zaplanowano po 10 godzin dydaktycznych.

Rodzice po wyborze zajęć przedkładają dyrektorowi papierową wersję deklaracji uczestnictwa ucznia w zajęciach. Wypełnione deklaracje uczniowie dostarczają do wychowawcy w terminie do 18 czerwca 2021 roku.

Liczba zajęć wspomagających, w których może uczestniczyć jeden uczeń będzie zależała od ogólnej liczby chętnych uczniów w szkole.

Jolanta Fryga

Dyrektor

ZSP1

Załączniki

# Plik Opis
1 doc Zgoda rodziców na udział w zajęciach