Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym dołączył do ogólnopolskiego projektu „Dziecko z Pasją”.

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym dołączył do ogólnopolskiego projektu „Dziecko z Pasją”.

„Dziecko z Pasją” to roczny projekt organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Udział w nim biorą dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, którzy chcą razem z radą pedagogiczną uczynić swoją szkołę miejscem, w którym dzieci uczą się z pasją. Celem prowadzenia Projektu przez Organizatora jest wzmacnianie kompetencji menadżerskich dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz wzmocnienie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych wśród pracujących w szkole nauczycieli.

Dzięki projektowi dyrektorzy i wicedyrektorzy zostaną wyposażeni w narzędzia do efektywnego zarządzania szkołą podstawową i skutecznego motywowania zespołu, otrzymają roczne wsparcie mentora w wytworzeniu trwałej kultury współpracy między dyrekcją, nauczycielami, radą rodziców i samorządem przy prowadzeniu szkoły i wdrażaniu zmian.

Nauczyciele w ramach Projektu będą mieli zapewnioną przez Organizatora możliwość rozwinięcia kompetencji wychowawczych i dydaktycznych.

Rekrutacja do projektu składała się z dwóch etapów. Pierwszy to wypełnienie wniosku, w którym należało wskazać, dlaczego właśnie nasza szkoła ma znaleźć się w gronie 30 szkół z całej Polski, które będą brały udział w tym przedsięwzięciu. W drugim etapie przeprowadzona została rozmowa rekrutacyjna, podczas której dyrektor i wicedyrektor przedstawiali grono pedagogiczne, zasoby szkoły i zespół uczniowski oraz uzasadniali chęć udziału w tym przedsięwzięciu.

Naszą przygodę z Projektem Dziecko z Pasją rozpoczynamy od 01 lipca 2024 r. O działaniach i wydarzeniach w ramach Projektu będziemy informować na bieżąco.

Zachęcamy też do zapoznania się z wydarzeniami, które fundacja organizuje dla dzieci poza szkołą.

Więcej informacji na stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/

Z pozdrowieniami, M. Wlaźlak-Szał, dyrektor ZSP 1 w Brzegu Dolnym