Życzenia Świąteczne

Z najpiękniejszymi życzeniami od Przedszkolaków i Pracowników
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym.

życzy Jolanta Fryga