Podaruj wiersz z okazji Dnia Niepodległości.

Społeczna akcja Fundacji im.Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”
Powtarzamy za pomysłodawcą akcji – Pawłem Próchniakiem:
„Poezja jest darem. Otrzymujemy ten dar, ale możemy też nim się dzielić. Warto to robić. Przepisanie i podarowanie wiersza może być gestem przyjaźni lub wdzięczności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Jest to również intymny akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go. Niech to będzie prosty, ludzki gest –jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni”.

W tej pięknej akcji – wzięli udział nasi uczniowie.
Oto wiersze, które wybrali dla Nas z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Autor: Małgorzata Płowens, Zofia Kuczyńska

Nasza szkoła włączyła się do tegorocznego „Narodowego Czytania”, wydarzenia pod patronatem pary prezydenckiej.

Nasza szkoła włączyła się do tegorocznego „Narodowego Czytania”, wydarzenia pod patronatem pary prezydenckiej.

,,Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania.

,,Czytanie jest jak chleb powszedni, jak picie wody u źródła. To zaspokajanie potrzeb i tych podstawowych, i tych samorealizacyjnych – mówił podczas inauguracji Narodowego Czytania 2020 w warszawskim Ogrodzie Saskim minister kultury i dziedzictwa narodowego Profesor Piotr Gliński. – Czytanie wyposaża nas w takie umiejętności, bez których nie potrafimy żyć”.

W naszej szkole fragmenty utworu czytali uczniowie z klas 7 i 8 na lekcjach języka polskiego. Oficjalnie święto Narodowego Czytania ogłoszone było na 05 września, jednak ze względu na to, że to jest sobota w naszej szkole czytaliśmy w piątek 04 września.

Data równie dobra, gdyż 04 września przypadały w tym roku 211. urodziny Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki urodził się 04 września 1809 roku w Krzemieńcu, a zmarł 03 kwietnia1849 w Paryżu.

,,Balladyna” Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach, Balladynie i Alinie, stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W naszym mieście mamy ul. Juliusza Słowackiego i pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich uczniów mieszkających przy tej długiej ulicy.

Po tegorocznej edycji Narodowego Czytania nasi uczniowie nie będą mieli kłopotów z rozpoznaniem z jakiego utworu jest ten cytat:

Niechaj idą w las dziewczyny

Która więcej malin zbierze

Tę za żonę pan wybierze …”

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom języka polskiego zaangażowanym w dziewiątą odsłonę Narodowego Czytania.

Za rok, już dziesiąta lektura. Będziemy czytać ,,Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Jest to lektura omawiana w szkole średniej. Klasy 7 i 8 zapewne podołają opracować aktorsko kilka fragmentów do zaprezentowania szerszej publiczności.

Zofia Kuczyńska nauczyciel bibliotekarz

Autor: Zofia Kuczyńska nauczyciel bibliotekarz

Głośne czytanie w klasach 1-3

W dniach 29-30.09. klasy edukacji wczesnoszkolnej  świętowały dzień głośnego czytania. Nauczyciele-uczniom, uczniowie nauczycielom – koleżankom ,kolegom czytali wiersze polskich autorów: „Kram z literami” Wandy Chotomskiej, „Kameleon-wiersze dla dzieci”, „Wąż -wiersze dla dzieci”, „Pamiętnik czarnego noska”Janiny Porazińskiej. Czytano też klasykę dziecięcej literatury: „Dzieci z Bullerbyn”Astrid Lindgren, „Bon czy ton”, „Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepki. Pomimo środowej  ewakuacji udało się świętować.

Autor: Ewa Matysek-Bursztynowicz – nauczyciel bibliotekarz

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych pod hasłem: Z książką Ci do twarzy.
,,W tym roku warunki nie bardzo sprzyjają świętowaniu. Mimo to, a może właśnie na przekór temu, zachęcamy jednak nauczycieli bibliotekarzy do organizowania obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,, To cytat z Biblioteki w szkole, czasopisma fachowego dla nauczycieli bibliotekarzy. Na zajęcia czytelnicze zostali zaproszeni uczniowie z klasy 7C. Głównym celem spotkania, było zaznaczenie ogromnej roli tłumacza przy odbiorze literatury. Często pomijamy osobę tłumacza. Nie potrafimy sobie przypomnieć kto przetłumaczył lekturę. Jak uczniowie zauważyli, każdy  tłumacz  innymi słowami oddaje nam sens treści lektury. Czytaliśmy fragmenty Opowieści wigilijnej, porównując przetłumaczone zdania i akapity. Młodzi czytelnicy mogli zobaczyć Ex Libris naszej czytelniczki. Jak również dowiedzieć się jakie czasopisma fachowe czytają bibliotekarze.
Na spotkaniu było dość gwarno, lecz mam nadzieję,  że młodzież wzbogaciła swój zakres wiedzy na temat biblioteki i bibliotekarzy.

Autor: Zofia Kuczyńska – nauczyciel bibliotekarz

Uczniowie z klasy 4 C na zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej.

Uczniowie z klasy 4 C na zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej.
Ciąg dalszy Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.  Klasa zapoznała się z treścią książki pt. ,,Koperta z kotem,, -Justyny Bednarek.
Czytano również przygody ,,Bandy Czarnej Frotte,, tej samej aktorki. Dodatkowo dziewczęta z klasy 6d przeczytały fragment książki ,,Baśnie i bajki rosyjskich pisarzy,, w języku rosyjskim. Do naszej szkoły uczęszczają uczennice, które doskonale władają językiem Puszkina i Tołstoja.

Autor: Zofia Kuczyńska – nauczyciel bibliotekarz