Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Dyrektor ZSP1 informuje z dużą satysfakcją, że uczniowie klas 1-3 od 4 maja wracają do szkoły i klas przy ul. Wilczej 4. Nadal jednak edukacji naszych dzieci będą towarzyszyły szczególne zasady bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w kraju wytycznymi. Organizacja pracy szkoły odbywać się będzie zgodnie z zasadami sprzed rozpoczęcia nauki zdalnej:

– trzy wejścia do budynku,

– higiena i dezynfekcja,

-zachowanie bezpiecznej odległości.

Opieka świetlicowa i dowozy uczniów.

Plan dowozów uczniów do szkoły pozostaje bez zmian i znajduje się na stronie internetowej szkoły. Świetlica szkolna zapewnia nadal opiekę wszystkim uczniom dojeżdżającym oraz uczniom, których oboje rodziców pracuje. Zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej o ograniczenie do koniecznego minimum korzystania z opieki świetlicowej. Świetlica to miejsce w szkole, w którym będą się spotykać przed lub po zakończonych lekcjach uczniowie klas 1-3, a przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w tym miejscu jest bardzo utrudnione. Zmniejszenie liczby dzieci umożliwi zapewnienie naszym uczniom i nauczycielom bezpiecznych warunków w czasie panującej pandemii. Pewna jestem, że tego typu apel kieruję do Państwa ostatni raz.

Obiady.

Stołówka szkolna działa bez zmian. Wszyscy uczniowie, zapisani przed nauczaniem zdalnym korzystać będą ze stołówki szkolnej. O rezygnacji proszę powiadomić intendenta szkoły.

Cieszymy się Wszyscy z powrotu do nauki stacjonarnej i czekamy na naszych uczniów.

Jolanta Fryga

Dyrektor ZSP1

Brzeg Dolny