Informacja dla rodziców klas 1-3

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. ma zaszczyt, zaprosić Państwa do udziału w badaniach wykonywanych u dzieci z klas 1-3, przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, celem oceny narażenia na metale ciężkie oraz czynniki rakotwórcze.

Chętnych proszę zgłaszać do wychowawcy klasy.

Celem  projektu jest wykorzystanie wyników badań pochodzących z monitoringu biologicznego w celu określenia stopnia narażenia na arsen oraz ksenobiotyki towarzyszące i związane z tym zagrożenia dla zdrowia.  Wyniki uzyskane na podstawie badań mogą poinformować nas o wielkości narażenia i podjąć stosowne działania w celu zmniejszenia ekspozycji.

Dane osobowe, próbki moczu i uzyskane wyniki, zostaną zastąpione kodem, aby chronić prywatność badanych osób. Próbki zostaną zbadane w celu oceny ekspozycji na arsen oraz ksenobiotyki towarzyszące.

Badania obejmować będą:

Arsen całkowity

oznaczenie stężeń kadmu, niklu, kotyniny i rtęci

wykonanie badań metabolomicznych z przekroczeniami stężeń As

mających na celu kompleksową analizę porównawczą występujących

zmian w metabolizmie komórkowym

wykonanie oznaczeń stężeń WWA w moczu (wielkopierścieniowe

węglowodory aromatyczne)

Indywidualne wyniki wraz z omówieniem przez lekarza z Poradni Monitoringu Środowiskowego, dotyczące stężeń  arsenu w moczu będą zanalizowane w około trzy miesiące przez Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, i przesłane na adres korespondencyjny dziecka bądź mailowy rodzica / opiekuna prawnego.

Badanie pozwoli ocenić narażenie na arsen i czynniki towarzyszące  a także, w przypadku przekroczeń wartości referencyjnych, na opracowanie skutecznych metod ochrony.

Z poważaniem,
Monika Waldera-Płóciniak

„Miedziowe Centrum Zdrowia” S.A. w Lubinie
Biuro Organizacji i Analiz Badań
Poradnia Monitoringu Środowiskowego
Program Promocji Zdrowia

Załączniki

# Plik Opis
1 doc badania metale cięzkie
2 jpg zaproszenie