Święto Niepodległości w grupie „Motylki”.

Grupa „Motylki” uczciła „Dzień Niepodległości” poprzez wysłuchanie hymnu oraz opowiadania o odzyskaniu niepodległości i patriotyźmie, a także wykonała prace plastyczne.