Leśne przygody 4c

W poniedziałek 20.06 klasa 4c wybrała się na wycieczkę pod opieką pani pedagog Wioletty Biedrzyckiej i pani Małgorzaty Jaworskiej. Celem wycieczki był spacer otuliną  rezerwatu „Uroczysko Wrzosy” w celu zgłębienia tajemnic tej najwyższej (po parku narodowym) formy ochrony przyrody.

Doskonałym miejscem na obserwację  była grobla stawów położonych w pobliżu wsi Wrzosy. Corocznie pojawia się tu kilka tysięcy ptaków (drapieżnych, wodnych, brodzących). Poza obcowaniem z przyrodą i podziwianiem fauny i flory obszar ten  przedstawia bogactwo typów lasu i form ich zagospodarowania. Po lesie oprowadzał uczniów leśniczy Krzysztof Kusy (PGL LP Nadleśnictwo Wołów), który opowiadał o ciekawostkach natury. Po zajęciach z leśnikiem zostało rozpalone ognisko.