I edycja konkursu 2021/2022. Mistrzostwa Powiatu w znajomości treści lektur obowiązkowych w klasach IV-VIII

UCZNIU, WEŹ UDZIAŁ w I edycji konkursu 2021/2022 Mistrzostwa Powiatu w znajomości treści lektur obowiązkowych w klasach IV-VIII pod nazwą Mistrzowie Lektur Szkolnych

O konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania lektur szkolnych oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.

Miejsce konkursu:

 etapy szkolne w macierzystych szkołach, finał powiatowy w miejscu ustalonym przez organizatora (placówka oświatowa)

Termin konkursu:

listopada 2021- marzec 2022

W załączeniu regulamin i harmonogram konkursu

Drodzy Uczniowie,

z przyjemnością informujemy, iż od 10 listopada rusza w naszej szkole I edycja Powiatowego Konkursu Mistrzowie Lektur Szkolnych.

  1. Ta edycja przebiega pod hasłem Mistrzostwa Powiatu w znajomości treści lektur obowiązkowych w klasach IV-VIII. Uczniowie będą czytali kolejno 5 lektur w klasach IV –V i 6 lektur w klasach VII – VIII, a następnie rozwiązywali testy dotyczące tychże tekstów. Zmagania będą przebiegały w kategoriach klas: IV, V, VI, VII, VIII.
  •   Aby zaliczyć test, należy oddać rozwiązaną kartę szkolnemu koordynatorowi. W ten sposób zbieramy punkty, które są przeliczane na procenty.
  • Uczniowie, którzy rozwiążą ustaloną ilość testów (5 dla klas IV – VI, 6 dla klas VII i VIII i uzyskają największą ilość punktów (przeliczonych na procenty) przystąpią w marcu do szkolnego finału (rozwiążą test kwalifikacyjny na poziomie swojej klasy), podczas którego wyłonimy najlepszych czytelników naszej szkoły. To oni będą nas reprezentować w kolejnym etapie powiatowym (połowa kwietnia 2022).
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez      rodzica      (prawnego      opiekuna)      zgody i przekazanie jej do szkolnego koordynatora. Karta do pobrania u koordynatora konkursu.
  • Ważne, aby każdy uczestnik na bieżąco czytał ustalone dla klasy pozycje lektur i rozwiązywał testy. Ostateczny termin oddawania prac to 15.03.2022. Rozwiązane testy można oddać koordynatorowi lub wrzucić do skrzynki wystawionej przy bibliotece szkolnej.

2021-2022 – Mistrzowie Lektur Szkolnych list inauguracyjny i regulamin

2021-2022-Mistrzowie….zestaw-lektur-na-konkurs-IV-V-VI-VII-VIII

zgoda-rodzica-Mistrzowie-lektur-szkolnych-2021

Zofia Kuczyńska – nauczyciel bibliotekarz