Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych pod hasłem: Z książką Ci do twarzy.
,,W tym roku warunki nie bardzo sprzyjają świętowaniu. Mimo to, a może właśnie na przekór temu, zachęcamy jednak nauczycieli bibliotekarzy do organizowania obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,, To cytat z Biblioteki w szkole, czasopisma fachowego dla nauczycieli bibliotekarzy. Na zajęcia czytelnicze zostali zaproszeni uczniowie z klasy 7C. Głównym celem spotkania, było zaznaczenie ogromnej roli tłumacza przy odbiorze literatury. Często pomijamy osobę tłumacza. Nie potrafimy sobie przypomnieć kto przetłumaczył lekturę. Jak uczniowie zauważyli, każdy  tłumacz  innymi słowami oddaje nam sens treści lektury. Czytaliśmy fragmenty Opowieści wigilijnej, porównując przetłumaczone zdania i akapity. Młodzi czytelnicy mogli zobaczyć Ex Libris naszej czytelniczki. Jak również dowiedzieć się jakie czasopisma fachowe czytają bibliotekarze.
Na spotkaniu było dość gwarno, lecz mam nadzieję,  że młodzież wzbogaciła swój zakres wiedzy na temat biblioteki i bibliotekarzy.

Autor: Zofia Kuczyńska – nauczyciel bibliotekarz