Podsumowanie klasowego projektu ”Poznajemy kontynenty”.

”Siedem kontynentów ma nasz Świat od najmniejszego do największego, idą po kolei tak – Azja , Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Antarktyda,  Europa, Australia”.

Tytus uczeń klasy 8a ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez ostatnie tygodnie na zajęciach poznawał krajobrazy siedmiu kontynentów. Odkrywał ich architekturę i zabytki oraz poznawał rośliny i zwierzęta zamieszkujące dany kontynent. Oglądał filmy edukacyjne i przyrodnicze takie jak „ Zwierzęta Australii”, „ Dzika Amazonka” oraz czytał i omawiał z nauczycielem teksty, które przybliżały mu zwyczaje i tradycje mieszkańców. Uczeń utrwalił zdobytą wiedzę dzięki nauce przez śpiew poznając utwór „ Piosenka o kontynentach”, którą potrafi samodzielnie i z pamięci zaśpiewać.  Ostatnim etapem omawianych kontynentów było wykonanie charakterystycznej pracy plastycznej: barwienie ryżu, sztuka Aborygenów, kraina wiecznego śniegu – Antarktyda, zwierzęta Afryki, zwierzęta oceanów. Plakat – Kontynenty.

Po realizacji zajęć mapa kontynentów i oceanów kuli ziemskiej nie jest już uczniowi obca!  J                                                                    A. Kozakiewicz