Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół podstawowych

„Uzależnienia behawioralne? – Nie potrzebuję!” to tytuł projektu edukacyjno-profilaktycznego finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń, przyczyn i skutków oraz czynników chroniących przed uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci w wieku 10-13 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej) oraz młodzieży w wieku 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne). W ramach projektu Fundacja ETOH wydała bezpłatne materiały edukacyjno-profilaktyczne w wersji pdf zarówno dla dzieci,  młodzieży, jak i ich rodziców.

Publikacje zostały opracowane w atrakcyjnej formie pod względem merytorycznym, językowym i graficznym. Dzięki zawartym ćwiczeniom broszury stanowią przydatne narzędzie do interaktywnej pracy. Powyższe publikacje mogą stanowić zarówno skarbnicę wiedzy do samodzielnego studiowania przez dzieci oraz ich rodziców, jak i materiał pomocniczy do realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych w szkole.
Publikacje dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
Opracowanie – Kinga Kaczmarek oraz Karolina Van LaereKonsultacja naukowa – dr Krzysztof Ostaszewski
W materiałach znajdują się informacje na temat uzależnień behawioralnych, ich skutków i konsekwencji oraz czynników chroniących. Dzieci dowiedzą się z nich, na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, jak postępować w przypadku, kiedy zaobserwuje u siebie niepokojące sygnały. Istotną częścią materiałów są ćwiczenia do samodzielnego wykonania, rozwijające umiejętności psychospołeczne. W ramach projektu wydano następujące publikacje dla dzieci do bezpłatnego pobrania:

  • „Nałogowy hazard. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych” POBIERZ
  • „Nadużywanie komputera i Internetu. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych” POBIERZ
  • „Uzależnienia behawioralne. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół podstawowych” POBIERZ

Publikacje dla rodziców Opracowanie – Janina Węgrzecka-GiluńKonsultacja naukowa – dr Krzysztof Ostaszewski 
W broszurach dla rodziców poza merytorycznymi informacjami na temat specyfiki uzależnień behawioralnych, ich przyczyn, skutków oraz sposobów diagnozowania trudności, znajdują się wskazówki dotyczące pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia uzależnieniem oraz podejmowania skutecznej interwencji. W ramach projektu wydano następujące publikacje dla dzieci do bezpłatnego pobrania:

  • „Uzależnienia behawioralne. Rodzaje oraz skala zjawiska, sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla Rodziców” POBIERZ
  • „Uzależnienia behawioralne. Przyczyny uzależnień, sposoby zaradcze i pomoc. Kompendium wiedzy dla Rodziców” POBIERZ

http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=70

Sybilla Chamuczyńska – psycholog