Komunikat dot. żywienia dzieci w szkołach

Uwaga !!

Informujemy rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola i szkól podstawowych, że warunkiem bezpłatnego żywienia dzieci w placówkach, jest złożenie wniosku o dożywianie dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granice 24 lutego 2022 r. oraz uzyskał numer PESEL na terytorium Polski, może zgłosić się po świadczenia udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 18 w Brzegu Dolnym od poniedziałku do czwartku w godzinach:

Poniedziałek – 8.00-16.00

Wtorek – 8.00-15.00

Środa – 8.00-15.00

Czwartek – 8.00-15.00

Nr telefonu: 71 319 56 62, e-mail: gops@brzegdolny.pl.

Do GOPS zgłasza się jedna pełnoletnia osoba wraz nr PESEL pozostałych członków rodziny, która może ubiegać się o:

1. Jednorazowe świadczenie – 300 zł na każdego członka rodziny.

2. Świadczenia rodzinne.

3. Pomoc społeczną w tym:

– dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (szkoła, przedszkole),

– pomoc finansową i rzeczową.

Na miejscu pracownicy GOPS będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji.

УВАГА!!!!!

Повідомлення для батьків дітей, які відвідують дитсадки та початкові школи, що умовою безкоштовного харчування дітей у закладах є подання заяви на харчування дітей до Комунального центру соціального захисту населення м. Бжег Дольний.

Кожен громадянин України, який перетнув кордон 24 лютого 2022 року та отримав номер PESEL на території Польщі, може подати заяву на отримання пільг до Муніципального центру соціальної допомоги, вул. Rynek 18 у Бжег-Дольному з понеділка по четвер:

Понеділок – 8.00-16.00

вівторок – 8.00-15.00

середа – 8.00-15.00

четвер – 8.00-15.00

Номер телефону: 71 319 56 62,

e-mail: gops@brzegdolny.pl.

До GOPS приходить одна доросла особа з номером PESEL інших членів сім’ї, які можуть подати заявку на:

1. Одноразова допомога – 300 злотих на кожного члена сім’ї.

2. Сімейні пільги.

3. Соціальна допомога, у тому числі:

– харчування дітей у навчальних закладах (школа, дитячий сад),

-матеріальна допомога та допомога необхідними речами ( одяг та інше) .

На місці співробітники GOPS нададуть всю необхідну інформацію.